Print this page

Estadística de visites de la web

Estadística de visites a la web

Publiquem dos informes de les visites de la nostra web, un informe del mes d'agost 2011 i un altre de l'acumulat del darrer any.

Es pot observar que en un any hem rebut més de 5000 visites, unes 15 visites al dia.L'origen dels visitants és, principalment, local però també d'arreu del món.

Estadística de visites del mes d'agost 2011

Estadística de visites setembre 2010 - agost 2011